Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 30
Năm 2020 : 4.436
 14/10/19  Mẫu văn bản  142
ĐẢNG BỘ:..........................                                          ĐẢNG CỘNG SẢNG VIỆT NAMCHI BỘ:...............................BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNNĂM 2019
 21/01/19  Tin tức nổi bật  206
I. PHẦN MỞ ĐẦUChủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện tốt các đức tính,  phẩm chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;  Nêu cao trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, trước nhân dân và trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc to hay việc nhỏ
 14/01/19  Tin tức nổi bật  1623
I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀNhững quy định chung của Luật Giáo Dục ở Điều 2 đã nêu: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân ...
 02/04/18  Chuyên đề  5407
CHO HỌC SINH THCS TRONG MỐI QUAN HỆ GIÁO DỤC 
 25/01/18  Kế hoạch  676
Kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tuửng năm học 2017-2018
Video Clip
Văn bản mới