Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 374
Năm 2020 : 5.217
 • Trần Thị Na Uy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   01628266429
  • Email:
   tranthinauy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Na UY, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trang Hữu Hồ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn, Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01657334771
  • Email:
   tranghuuhocdcdhg@gmail.com
 • Mai Xuân Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn
  • Điện thoại:
   0987830018
  • Email:
   mailoc.lp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Email:
   nguyenthithuthao.thcsdtnt.lp@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Thu Thảo, quê quán Krong Bông, Đăk Lắk

 • Lâm Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Email:
   lamthingoclan.thcsdtnt.lp@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lâm Thị Ngọc Lan, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Liêu Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị
  • Điện thoại:
   0974477034
  • Email:
   lieuthiha.thcsdtnt.lp@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Liêu Thi Hà, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

Video Clip
Văn bản mới