Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 374
Năm 2020 : 5.217
 • Lý Chan Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý Chan Thi, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Thoa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Nguyễn Văn Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Văn Yên, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trà Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trà Thị Hồng, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Thạch Thanh Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng QLHS Nội trú
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạch Thanh Giang, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Thạch Thanh Nhảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạch Thanh Nhảng, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Nguyễn Thị Thùy Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Thùy Lan, quê quán Kế Sách, Sóc Trăng

 • Kim Kiều Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kim Kiều Khuyên, quê quán Phường 3, Thành Phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

 • Danh Thị Mỹ Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh Thị Mỹ Phương, quê quán Phường 10, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng

 • Kim Nhật Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kim Nhật Vinh, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Thạch Thị Hoàng Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạch Thị Hoàng Duy, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Lâm Hiệp Pa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lâm Hiệp Pa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

Video Clip
Văn bản mới