Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 08 : 153
Năm 2020 : 4.559
 • Trần Thanh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thanh Hòa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Liêu Minh Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Liêu Minh Nghĩa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Thị Ngọc Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Ngọc Yến, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Nguyễn Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Hoàng Anh, quê quán Long Phú, Sóc trăng

 • Huỳnh Minh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Huỳnh Minh Thi, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Lê Việt Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lê Việt Khoa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Liêu Tấn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Liêu Tấn Sơn, quê quán Phường 5, Sóc Trăng

 • Võ Văn Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Võ Văn Quốc, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Thị Mỹ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Mỹ Anh, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trà Thanh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trà Thanh An, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trương Công Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trương Công Định, quê quán Kế Sách, Sóc Trăng

Video Clip
Văn bản mới