Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 08 : 153
Năm 2020 : 4.559
 • Lý Chan Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý Chan Thi, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Thoa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Nguyễn Văn Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Văn Yên, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trà Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trà Thị Hồng, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Thanh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thanh Hòa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Liêu Minh Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Liêu Minh Nghĩa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Thị Ngọc Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Ngọc Yến, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Nguyễn Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Hoàng Anh, quê quán Long Phú, Sóc trăng

 • Thạch Thanh Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng QLHS Nội trú
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạch Thanh Giang, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Thạch Thanh Nhảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạch Thanh Nhảng, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Nguyễn Thị Thùy Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Thùy Lan, quê quán Kế Sách, Sóc Trăng

 • Huỳnh Minh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Huỳnh Minh Thi, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

Video Clip
Văn bản mới