Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 08 : 153
Năm 2020 : 4.559
 • Thái Thị Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thái Thị Thu Vân, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Liêng Thị Sạng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Liêng Thị Sạng, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Lê Anh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán Long phú, Sóc Trăng

 • Lý Thị Mừng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý Thị Mừng, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Thạch Thị Sa Vua
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tạp vụ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạch Thị Sa Vưa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Lý Thị Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán : Long Phú - Sóc Trăng

Video Clip
Văn bản mới