Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 21
Năm 2021 : 4.095
 • Lý Chan Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý Chan Thi, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Thoa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Nguyễn Văn Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Văn Yên, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trà Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trà Thị Hồng, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Thanh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thanh Hòa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Liêu Minh Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Liêu Minh Nghĩa, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Thị Ngọc Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Ngọc Yến, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Nguyễn Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Hoàng Anh, quê quán Long Phú, Sóc trăng

 • Thái Thị Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thái Thị Thu Vân, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Liêng Thị Sạng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Liêng Thị Sạng, quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Trần Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán Long Phú, Sóc Trăng

 • Lê Anh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán Long phú, Sóc Trăng

Video Clip
Văn bản mới